Om det varmförzinkande företaget saluför egna bärverksdelar som täcks av SS-EN 1090-1, det vill säga står för inköp av stål, varmförzinkning (eller målning) och eventuella ytterligare delprocesser (t.ex. svetsning) fram till färdig byggprodukt måste de vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 och CE-märka produkten.
Då ytbehandlande företag nästan alltid är underleverantörer till en stålentreprenör och oftast saknar kompetens för att ta över ansvaret för föregående led i tillverkningsprocessen avråder till exempel Nordic Galvanizers och den europeiska varmförzinkningsorganisationen EGGA sina medlemmar från att certifiera sig enligt SS-EN 1090-1 för CE-märkning.

MVR och Nordic Galvanizer har tagit fram en gemensam skrivelse angående 1090-certifiering och varmförzinkare.