MVR har tagit initiativ till Svenska 1090-gruppen med syfte att “Begränsa ojämlik konkurrens genom gemensamma tolkningar och ökad efterlevnad av regelverket”.
Vill du vara med? Kontakta MVR >>