Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala skatt i Sverige, de nya reglerna gäller från 1 januari 2021.
De nya reglerna påverkar uthyrda personer som tillfälligt arbetar i Sverige under en längre period än 15 dagar i följd, eller de som vid flera kortare vistelser arbetar i Sverige mer än 45 dagar under ett kalenderår. Den så kallade 183-dagarsregeln ska alltså inte tillämpas för utländska arbetstagare när det är fråga om uthyrning av arbetskraft.

De flesta av våra medlemmar hyr in utländsk arbetskraft från ett svenskt bemanningsföretag.
Då behöver ni inte göra någonting, utan det ska skötas av arbetaren och hans/hennes arbetsgivare.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för inhyrd arbetskraft >>