Det är bra att uppdatera sig regelbundet om vad som gäller. Reglerna för tryckkärl ges i AFS 2017:3 med ändringsföreskrifter i AFS 2019:1 och AFS 2020:10, de kan laddas ner kostnadsfritt här>>.

För tryckkärl gäller bland annat att det ska finnas en förteckning över alla tryckanordningar i klass A eller B och att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn. Det innebär bland annat att

  • det finns en riskbedömning på vilket sätt en anordning i klass A eller B ska övervakas,
  • det finns en journal som visar hur länge till en anordning med begränsad livslängd går att använda och
  • det vid arbeten som kräver samordning ska en person få till uppgift att planera och samordna arbetet.

Tänk även på

  • att personalen måste känna till risker med trycksatta anordningar. Det behöver informeras.
  • det förebyggande arbetet i samband med användning, om skalet på anordningen inte håller är olyckan framme.
  • hur du som arbetsgivare placerar anordningen så att inte olyckan förvärras om oturen är framme.

Läs även våra juristers inlägg om de nya reglerna >>