Oplanerade stillestånd av maskiner kan få enorma konsekvenser. Underhåll som gör att onödiga skador inte inträffar är därför nödvändigt och en försäkring som går in när skadan är framme kan vara räddningen för företaget.

För att undvika stillestånd av maskiner bör man göra en riskanalys, identifiera nyckelmaskiner, upprätta en underhållsplan samt en plan för vilka alternativ som finns i händelse av stillestånd. Ha reservdelar i lager eller teckna ett serviceavtal så du snabbt får hjälp. För att förebygga skada på maskin är det viktigt med regelbundet underhåll. Följ underhållsplanen så att ingenting missas. 40% av alla skador orsakas av handhavandefel, utbilda därför all personal i hur maskinerna ska hanteras.

Här kan du läsa mer om MVRs maskinförsäkring >>