Att försöka få till en CE-märkning i efterhand går inte. Det gör att slutbesked inte ska ges och en lång process tillsammans med byggnadsnämnden ska dras igång med långtgående provningar, både oförstörande och förstörande provning.

Den ekonomiska konsekvensen som kan drabba beställaren/byggherren är därför enorm. MVR och Svenska 1090-gruppen har tagit fram en liten bok, hjälpmedel för administrativa föreskrifter och checklistor, dessa hjälpmedel finner du här >>.
Observera att detta inte bara gäller stål, utan det finns ytterligare flera hundra harmoniserade standarder för byggprodukter som alltså också måste vara CE-märkta.

Här kan du läsa mer om certifierade företag enligt EN 1090-1 >>
Läs även vår artikel; Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång? >>