När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas.

Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag av Europakommissionen tagit fram en teknisk rapport som förtydligar både vad som omfattas och vad som inte omfattas. Rapporten har sedan genomgått en röstningprocecedur i de nationella speglingskommittéerna som finns i respektive EU-lands standardiseringsorganisationer och är nu godkänd för publicering. Viktigt att framhålla är att Europakommissionen i vissa fall inte håller med om allt som står i rapporten, där det bland annat ges listor både på vad som ingår och vad som inte ingår. Boverket ser inte heller denna tekniska rapport som ett juridiskt dokument. Men, det är det enda i nuläget som ger råd mer utförliga råd kring omfattningen av EN 1090-1 och vad som ska CE-märkas eller inte enligt nämnda standard.

Mer information om detta kan du läsa på vår sida; Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1 >>

Tänk på att Europakommissionens uttalanden står högst och därefter Boverket så dubbelkolla alltid Europakommissionens FAQ31 och Boverkets webbplats. När det är oklart vad som gäller är det upp till dig som tillverkare att göra rätt.

Rapporten TR 17052:17 publicerades 21 februari av SIS. Är du medlem kan du förstås också kontakta MVR för rådgivning.

Svensk översättning av dokumentet “List of items not covered by EN 1090:2009+A1:2011” som publicerades av Europeiska Kommissionen 2014-07-07 (Översatt av ProDevelopment).