När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas.
Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag av Europakommissionen tagit fram en teknisk rapport som förtydligar både vad som omfattas och vad som inte omfattas.
Rapporten har sedan genomgått en röstningsprocecedur i de nationella speglingskommittéerna som finns i respektive EU-lands standardiseringsorganisationer och är nu godkänd för publicering.

Viktigt att framhålla är att Europakommissionen i vissa fall inte håller med om allt som står i rapporten, där det bland annat ges listor både på vad som ingår och vad som inte ingår. Boverket ser inte heller denna tekniska rapport som ett juridiskt dokument.
Men, det är det enda i nuläget som ger råd mer utförliga råd kring omfattningen av EN 1090-1 och vad som ska CE-märkas eller inte enligt nämnda standard.