Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Flera av förändringarna har betydelse vid upphandling och inköp av stålentreprenader.

Att följa gällande regelverk är en förutsättning för att kunna ta aktuellt byggnadsverk i bruk då det krävs slutbesked av byggnadsnämnden. Att det för bärverksdelar är extra viktigt med tanke på säkerheten för boende eller andra som vistas i en byggnad är förstås självklart.

Läs mer på sidan – Hjälpmedel för stålentreprenader >>