Har ni en ny mailadress på företaget och behöver ändra kontot, kontakta oss med så många av följande uppgifter som du kan så försöker vi hjälpa dig:

1. Din gamla mailadress
2. Din nya mailadress
5. Medlemsnummer / Organisationsnummer
6. Förnamn efternamn på kontaktperson
7. Ev. användarnamn

Kontakta oss