För att få CE-märka bärverksdelar i stål för byggnadsverk krävs att företaget är certifierat enligt EN 1090-1.

Vi har skapat en sökbar karta med möjlighet att sortera efter utförandeklass som du finner här >>
Data är insamlat från de mest använda anmälda organen i Sverige. Vi ber er vara uppmärksamma på att kartan endast är vägledande.
MVR föreslår att kopia på giltigt certifikat alltid begärs redan i anbudsskedet.

Ta del av mer information och våra hjälpmedel för inköp av stålentreprenader >>.