Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?

Samhällets krav ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. I likhet med hela övriga Europa använder man sig av de så kallade Eurokoderna för dimensionering av bärverk i Sverige. Dimensioneringsmodellerna, i sin tur, utgår från att kraven i utförandestandarden EN 1090-2 uppfylls. Där ges krav på alltifrån kompetens, tillåtna ingående material, toleranser vid tillverkning och montage, hur alla delmoment ska utföras både vid tillverkning och montage samt kontroll och provning. Används fel material eller större toleranser, bristfälliga svetsprocedurer eller om åtdragning av ett förspänt skruvförband görs på ett felaktigt sätt uppfylls inte säkerhetskraven.

Det vill säga, de marginaler mot brott som samhället har beslutat om uppfylls inte. I värsta fall är felen så allvarliga att byggnadsverket rasar. Reglerna vid tillverkning i verkstad och på byggarbetsplatsen skiljer sig en del, där den största skillnaden är att produkter som tillverkas i verkstaden ska vara CE-märkta enligt EN 1090-1 till skillnad från arbete på byggarbetsplats. Det är dock ingen skillnad på utförandekraven, utan EN 1090-2 gäller fullt ut även vid arbete på byggarbetsplats.

Läs mer här https://mvr.se/en-1090-1/