Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet.

MVR har tagit fram en vägledning för att hjälpa konstruktörer ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner.
För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i SS-EN 1090-2.

Här kan du ladda ner handboken direkt från MVR >>