Bärverksdelar i stål ska vara CE-märkta och prestandadeklarerade enligt den harmoniserade standarden EN 1090-1.
I samband med leverans av bärverksdelarna ska tillverkaren även överlämna CE-märkningen med tillhörande prestandadeklaration samt eventuella konstruktionshandlingar som dessa dokument hänvisar till.

Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller definierade krav på väsentliga egenskaper och prestanda. Det betyder att underliggande dokumentation som svetsplaner, kontrollplaner, WPS-er, svetsarprövningsintyg med mera inte behöver efterfrågas.

Läs mer om vilken dokumentation som ska skickas med till beställaren >>