Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner.

Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om ekonomi, det finns ingen anledning att kräva högre utförandeklass än den som är nödvändig för att uppnå samhällets krav på bärförmåga,stadga och beständighet.

I länken nedan ges mer information, bland annat en tabell för val av utförandeklass anpassad efter Boverkets förtydligande.

Läs mer på sidan – Välj rätt utförandeklass >>