MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Anställning

Kan man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid är inte alldeles självklart. Många tror felaktigt att det bara är att säga upp en sådan precis som en tillsvidareanställning. En tidsbegräsnad anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. En tidsbegränsad anställning löper mellan två bestämda datum – under en bestämd tidsperiod. Den behöver inte

2023-01-02T22:35:43+01:0027 januari, 2022|, , , |

Vad gäller för timanställda?

Begreppet ”timanställd” är inget som återfinns i lagen om anställningsskydd, och indikerar egentligen bara att avlöning för nedlagt arbete görs per timme. Det används dock ofta av arbetsgivare i syfte att indikera att arbetstagaren inte är tillsvidareanställd eller ens jobbar på heltid. Det står väldigt tydligt i lagen om anställningsskydd vilka tidsbegränsade anställningsformer som

2023-01-02T22:39:48+01:0027 januari, 2022|, , , , |

Hur hanterar man besvärliga medarbetare?

Det som de allra flesta arbetsgivare fallerar på när det gäller hanteringen av besvärliga medarbetare är just – hanteringen. Man hanterar inte/agerar inte, eller så agerar man för sent. Det finns ett brådskande element i det hela – arbetsgivaren måste agera så fort man får del av misskötsamheten. I lagen om anställningsskydd anges att

2023-01-02T22:41:44+01:0027 januari, 2022|, , , , |

Vad ska jag tänka på gällande val av anställningsform?

Det är viktigt att tänka igenom tjänsten och behovet av densamma. Samtidigt kan det vara svårt att erbjuda en högkvalificerad arbetstagare något annat än en tillsvidareanställning. Det man kortfattat kan säga är att den första frågan man ska ställa sig är – ska man erbjuda en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Om man vill

2023-01-02T22:42:27+01:0027 januari, 2022|, |

Kan jag säga upp en vikarie när den ordinarie återvänder i tjänst?

Det beror på hur man utformat anställningsavtalet. Har man utformat löptiden på anställning som ”Från datum X, dock längst till och med Y” så anses man ha förbehållit sig rätten att säga upp avtalet i förtid. Har man dessutom skrivit in att personen är anställd som vikarie, fram tills ordinarie befattningshavare återvänder i tjänst,

2023-01-02T22:43:18+01:0027 januari, 2022|, |

Min anställde ångrar sin egen uppsägning – måste jag acceptera återtagandet?

En uppsägning är en bindande rättshandling vilket innebär att om den anställde säger upp sig så är det bindande och i regel inte möjligt att återta ensidigt. Det finns vissa situationer där en uppsägning kan återtas – och det är om uppsägning kan anses provocerad av arbetsgivaren, eller om uppsägningen uttryckts i tydlig och

2023-01-02T22:46:26+01:0025 januari, 2022|, , |
Till toppen