MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Arbetsmiljö

Vad gäller för trycksatta anordningar – dvs kompressorer mm.?

Det är bra att uppdatera sig regelbundet om vad som gäller. Reglerna för tryckkärl ges i AFS 2017:3 med ändringsföreskrifter i AFS 2019:1 och AFS 2020:10, de kan laddas ner kostnadsfritt här>>. För tryckkärl gäller bland annat att det ska finnas en förteckning över alla tryckanordningar i klass A eller B och att det finns

2023-01-02T22:34:53+01:0027 januari, 2022|, , , , |

Anställd använder inte skyddsutrustning, vad gäller?

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljö skapas genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vikten av att aktivt arbeta med arbetsmiljön är oerhört viktig att förmedla till arbetstagarna – detta ur flera perspektiv. Dels ur det humankapitala perspektivet – man vill inte att ens arbetstagare ska skadas eller drabbas av ohälsa eftersom det

2023-01-02T22:38:40+01:0027 januari, 2022|, , , , |

Vad är egentligen arbetsmiljö och varför ska vi bry oss?

Arbetsmiljö är allt som påverkar en arbetstagare på arbetsplatsen. Allt. Det är alltså allt från den fysiska arbetsmiljön såsom bullernivåer, skrivbordshöjden och tunga lyft, till trivselkänsla, stressnivåer och allmänna frishetsfaktorer. Att ha en god arbetsmiljö ökar ens attraktivitet på arbetsmarknaden och leder till friskare arbetskraft. Välkommen att kontakta oss med era arbetsmiljörättsliga frågor! https://mvr.se/arbetsmiljo/vad-ar-egentligen-arbetsmiljo-och-varfor-ska-vi-bry-oss/

2023-01-02T22:40:39+01:0027 januari, 2022|, , , |

Arbetsmiljöverket ska komma på inspektion – vad behöver jag förbereda?

Om Arbetsmiljöverket ska komma på inspektion så bör man se över verksamheten i stort. Man bör gå igenom verksamheten genom skyddsrond, och man bör gå igenom den arbetsmiljörättsliga dokumentationen som förhoppningsvis finns på plats. Ofta beror en inspektion på att en 66a-anmälan kommit in (skyddsombud eller anställd har skickat in anmälan om arbetsmiljöbrist på

2023-01-02T22:48:42+01:0025 januari, 2022|, , |
Till toppen