MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Arbetsrätt

Kan man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid är inte alldeles självklart. Många tror felaktigt att det bara är att säga upp en sådan precis som en tillsvidareanställning. En tidsbegräsnad anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. En tidsbegränsad anställning löper mellan två bestämda datum – under en bestämd tidsperiod. Den behöver inte

2023-01-02T22:35:43+01:0027 januari, 2022|, , , |

Anställd använder inte skyddsutrustning, vad gäller?

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljö skapas genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vikten av att aktivt arbeta med arbetsmiljön är oerhört viktig att förmedla till arbetstagarna – detta ur flera perspektiv. Dels ur det humankapitala perspektivet – man vill inte att ens arbetstagare ska skadas eller drabbas av ohälsa eftersom det

2023-01-02T22:38:40+01:0027 januari, 2022|, , , , |

Vad gäller för timanställda?

Begreppet ”timanställd” är inget som återfinns i lagen om anställningsskydd, och indikerar egentligen bara att avlöning för nedlagt arbete görs per timme. Det används dock ofta av arbetsgivare i syfte att indikera att arbetstagaren inte är tillsvidareanställd eller ens jobbar på heltid. Det står väldigt tydligt i lagen om anställningsskydd vilka tidsbegränsade anställningsformer som

2023-01-02T22:39:48+01:0027 januari, 2022|, , , , |

Vad är egentligen arbetsmiljö och varför ska vi bry oss?

Arbetsmiljö är allt som påverkar en arbetstagare på arbetsplatsen. Allt. Det är alltså allt från den fysiska arbetsmiljön såsom bullernivåer, skrivbordshöjden och tunga lyft, till trivselkänsla, stressnivåer och allmänna frishetsfaktorer. Att ha en god arbetsmiljö ökar ens attraktivitet på arbetsmarknaden och leder till friskare arbetskraft. Välkommen att kontakta oss med era arbetsmiljörättsliga frågor! https://mvr.se/arbetsmiljo/vad-ar-egentligen-arbetsmiljo-och-varfor-ska-vi-bry-oss/

2023-01-02T22:40:39+01:0027 januari, 2022|, , , |

Hur hanterar man besvärliga medarbetare?

Det som de allra flesta arbetsgivare fallerar på när det gäller hanteringen av besvärliga medarbetare är just – hanteringen. Man hanterar inte/agerar inte, eller så agerar man för sent. Det finns ett brådskande element i det hela – arbetsgivaren måste agera så fort man får del av misskötsamheten. I lagen om anställningsskydd anges att

2023-01-02T22:41:44+01:0027 januari, 2022|, , , , |
Till toppen