MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Certifiering

Vad är auktorisationen för rostskyddsmålning?

För målare finns en auktorisation för rostskyddsmålning som ställer relevanta och tillräckliga krav för stålbyggnadskonstruktioner. Arbetet med rostskyddsmålning styrs av metall, färgmaterial och utförande. Resultatet är avhängigt att arbetet utförs korrekt och fackmannamässigt. För att säkerställa att god kunskap finns inom rostskyddsområdet finns Auktorisation för Rostskyddsmålning. Auktorisationen är en branschförening som verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav

Vad är Approved Galvanizer?

För varmförzinkare har Nordic Galvanizer en certifiering som heter Approved Galvanizer som ställer relevanta och tillräckliga krav på varmförzinkare av stålbyggnadskonstruktioner. Approved Galvanizer innebär att varmförzinkaren har genomgått en certifiering som är anpassad för varmförzinkningsbranschen, och bl a har visat att man följer standarderna: EN ISO 1461 EN ISO 14713-2 EN 1090-2 (relevanta delar) Approved Galvanizer har

Ska man certifiera sig som ytbehandlande företag?

Om det varmförzinkande företaget saluför egna bärverksdelar som täcks av SS-EN 1090-1, det vill säga står för inköp av stål, varmförzinkning (eller målning) och eventuella ytterligare delprocesser (t.ex. svetsning) fram till färdig byggprodukt måste de vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 och CE-märka produkten. Då ytbehandlande företag nästan alltid är underleverantörer till en stålentreprenör och oftast

Till toppen