Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader? Samhällets krav ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. I likhet med hela övriga Europa använder man sig av de så kallade Eurokoderna för dimensionering av bärverk i Sverige. Dimensioneringsmodellerna, i sin tur, utgår från att kraven i utförandestandarden EN 1090-2 uppfylls. Där [...]