MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Grönt Stål

Hur kan byggbranschen minska sina CO2-utsläpp?

I World Green Building Councils senaste rapport (Bringing embodied carbon upfront) ges följande principer för att minska byggbranschens CO2-utsläpp. Förhindra – det vill säga överväg behovet av byggnadsverket. Reducera och optimera – minimera materialbehovet och välj material med låg miljöbelastning under en hel livscykel med hänsyn även tagen till de boende. Planera för framtiden – analysera framtida behov.

2022-11-30T15:36:17+01:0027 januari, 2022|, , |

Vad är Grönt Stål?

Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte där än och ökningen av koldioxid i atmosfären måste bromsas redan nu. Därför erbjuder MVR tillsammans med ZeroMission klimatkompenserat stål under namnet Grönt Stål. Grönt

2022-01-27T18:04:37+01:0027 januari, 2022|, , |

Varför Grönt Stål?

Stål har många tydliga miljöfördelar och stålindustrin arbetar kontinuerligt med att förbättra dess miljöegenskaper. Energianvändning och reduktionsmedel minskar vid tillverkningen, starkare stål utvecklas och en stor satsning görs i projektet HYBRIT för att kunna erbjuda en produktionsprocess som inte tillför koldioxid till atmosfären. Det ser mycket lovande ut, men det tar tid och vi behöver bromsa ökningen

2022-08-16T11:22:34+02:0027 januari, 2022|, , |

Fungerar trädplantering som klimatkompensation?

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer upp binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen. För att ge avsedd effekt ska ett antal villkor uppfyllas, t.ex. att trädplanteringen

2022-08-16T11:22:42+02:0027 januari, 2022|, , |

Vad är klimatkompensation?

När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt

2022-01-27T17:55:03+01:0027 januari, 2022|, , |
Till toppen