Vad gäller för timanställda?

Begreppet ”timanställd” är inget som återfinns i lagen om anställningsskydd, och indikerar egentligen bara att avlöning för nedlagt arbete görs per timme. Det används dock ofta av arbetsgivare i syfte att indikera att arbetstagaren inte är tillsvidareanställd eller ens jobbar på heltid. Det står väldigt tydligt i lagen om anställningsskydd vilka tidsbegränsade anställningsformer som