5 tips om lyckade kompanjonskap

Inlägget publicerades: januari 2, 2018

Senast uppdaterat: augusti 16, 2022

Kompanjonskap kan kännas naturligt, inte minst beroende på att vi som personer ofta har olika egenskaper som kompletterar varandra. Vid etablering av företag kan det kännas bättre att vara flera som delar på arbete och risk. Kompanjonskap har dock baksidor som du ska se upp med, till exempel skillnader i syn på inriktning, tillväxt, ersättning, arbetsinsats och mera. Därtill kan förändringar i livet såsom ändrade förhållanden, sjukdom eller dödsfall radikalt förändra förutsättningarna.

1. Skriv avtal

Det är alltid lättare att reglera viktiga frågor innan de uppstår. Skriv ett kompanjonavtal som beskriver vad ni ska göra, era förväntningar på varandra och hur ni ska hantera meningsskiljaktigheter. Glöm inte att skriva under avtalet.

2. Se upp med 50/50-ägande

Även om det är vanligt med 50/50-ägande kan det skapa problem. Risken för att viktiga beslut inte fattas är stor. Därför kan det vara bra med tre ägare, då med lika stora andelar. Tänk på att mindre ägarandelar ofta saknar inflytande.

3. Stäm av regelbundet var ni står

Flera års företagande förändrar förutsättningarna. Ta tid att stämma av var ni står och vart ni vill en gång per år. Det ökar förutsättningarna för att ni utvecklas i takt med varandra. Dokumentera er gemensamma vilja, det kan formuleras i ett ägardirektiv.

4. Regler för exit

Se till att ni skriftligt är överens om vad som händer om någon delägare vill lämna verksamheten. Dödsfall kan leda till ofrivilliga kompanjoner. Tvister om värderingar vid utköp leder ofta till långdragna diskussioner med flera förlorare.

5. Ta externt stöd

Delägare som är verksamma i bolaget har ofta fullt fokus på nuet, därmed får de långsiktiga frågorna stå tillbaka. Involvera någon extern person som ni har förtroende för och träffas  regelbundet för diskussion om hur ni når målen.

Ett bra kompanjonskap kan lyfta en verksamhet, ett dåligt kan knäcka det bästa företaget.

Observera att ovanstående text är en kortfattad sammanfattning. Vi vill att du ska få en inblick i problematiken utan någon absolut garanterad juridisk exakthet. Innan du verkställer åtgärden ska du alltid ta hjälp av juridisk expertis och annan lämplig rådgivning. Du som medlem i MVR kan alltid kontakta oss för rådgivning, hur ofta du vill, det ingår i avgiften. Vår ambition är att alltid leverera snabba professionella lösningar, allt med fokus på ditt företags bästa.

Kontakta oss här.

Är du inte medlem än? Läs mer om oss här.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!