Arbetsmiljöverket fokuserar på verkstadsföretag.

Inlägget publicerades: mars 1, 2023

Senast uppdaterat: maj 5, 2023

Arbetsmiljöverket har i år extra fokus på olycksdrabbade och riskfyllda arbetsplatser. I den kategorin hamnar de flesta av MVRs medlemmar. Det omfattar maskiner, tunga lyft, lastning och lossning, höga höjder osv. Dom potentiella riskerna på arbetsplatserna är många!

Med anledning av detta har Arbetsmiljöverket publicerat ett självskattningsverktyg för både anställda och den som är ansvarig för att arbetsmiljön och säkerheten sköts korrekt. I självskattningsverktyget kan ni få hjälp med att skapa en överblick av arbetet med er säkerhetskultur och ringa in var åtgärder behövs redan innan en kontroll görs. 

Självskattningsverktyget består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på den egna verksamheten. Tanken med det här självskattningsverktyget är att få en ögonblicksbild av ert säkerhetsklimat och utifrån det kunna få förslag på förbättringsområden för ert arbete med säkerhetskultur.

Du kan antingen välja att ensam göra skattningen eller att skicka ut den till hela arbetslaget för att sedan få en samlad bild.

Begreppet säkerhetskultur kan vara lite förvirrande och otydligt, beskrivningen lyder nämligen; “Säkerhetskulturen i en organisation är de individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i säkerhetskulturen.” För att enkelt sammanfatta det kan man säga att säkerhetskultur främst är hur saker och ting görs på din arbetsplats.

Att ändra en organisations säkerhetskultur kan vara svårt, säkerhetskulturen är dock mycket viktig i ditt övergripande hälso- och säkerhetsarbete och är avgörande för framgången för alla hälso- och säkerhetsrelaterade prestationer. För att förändra attityder, beteenden och normer hos verksamhetens anställda krävs riktade insatser. Fler och fler företag arbetar aktivt med arbetsmiljöcertifiering, som en del i att ändra sina normer och attityder. För att komma dit måste man systematiskt ha arbetat med arbetsmiljöfrågor. Är du medlem i MVR så ingår rådgivning med jurister kunniga inom arbetsmiljö, kontaktuppgifter hittar du här>>

När självskattningen är genomförd får du en sammanställning av svaren och förslag på förbättringsområden för er säkerhetskultur. Andra delar av säkerhetskulturen kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra.

För att lära dig mer om hur du arbetar med säkerheten på din arbetsplats erbjuder CvZ Juridik medlemmar i MVR rabatt på deras kurser och utbildningar.

Nästa utbildningstillfälle inom aktuellt ämne är en heldagsutbildning den 16e mars 2023.
Här kan du läsa mer och anmäla dig direkt till kursen; Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!