Avtalsrörelsen 2023

Inlägget publicerades: maj 5, 2023

Senast uppdaterat: maj 12, 2023

Industrins parter har den 31 mars träffat nya avtal. En sammanställning av dessa kommer presenteras så fort de är tryckta och klara.

Avtalen sträcker sig från 1 april 2023 – 31 mars 2025.

Industrins avtalsförhandlingar är klara.

 • Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.
 • Avtalsvärdet för de nya avtalen är 7,4 procent och är uppdelade på två olika perioder.
 • Den första lönerevisionen ska göras den 1 april 2023 och den andra den 1 april 2024.
 • Extra ökning av kollektivavtalens lägsta löner år 2023.
 • Det finns en insamlingsmodell för IF Metall år 2024.
 • Avtalen innehåller också avsättningar till deltidspension.

En sammanställning med mer ingående information och de nya kollektivavtalen i sin helhet kommer du som medlem hitta under information från kansliet inom kort.

Löner

Om de lokala parterna inte kommer överens om annan tidpunkt bildas för Teknikavtalet IF Metall en pott om

 • 4,1 procent den 1 april 2023 och
 • 3,1 procent den 1 april 2024

I många fall är det bra att hantera individgarantin vid fördelning av lönepotten.

Vid revision den 1 april 2024 är den lägsta månadslönen som används vid beräkningen av potten 28 211 kr.

Observera att modellen med lägsta beräkningslön alltså endast gäller vid revisionstillfället 2024. Det är även viktigt att notera att avtalet denna gång inte innehåller någon bestämmelse om löneöversyn.

Om de lokala parterna inte träffar annan överenskommelse ska

 • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 1 april 2023 till och med den 1 juni 2023 vara 700 kr och
 • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 2 juni 2023 till och med den 1 juni 2024 vara 525 kr.

Lägsta lönerna för arbetare kommer per den 1 april 2023 att öka med 1 350 kr. Lägsta lönerna kommer den 1 april 2024 räknas upp med 3,1 procent. Genomslag på utgående löner ska avräknas från potten. Avtalen kommer inom kort att uppdateras med aktuella belopp.

Deltidspension

 • Den 1 april 2024 ökas avsättningar till deltidspension med 0,2 procentenheter. Efter ökningen motsvarar den totala avsättningen till deltidspension 2,6 procent.

Allmänna anställningsvillkor

 • Föräldraledighet under huvudsemesterperioden: En anställd som vill vara föräldraledig under perioden juni till augusti ska ansöka om sådan ledighet senast den 1 april. För att ett sådant krav ska gälla måste dock arbetsgivaren senast den 15 mars ha begärt detta. Om det föreligger särskilda skäl kan arbetstagaren lämna in eller ändra sin ansökan om föräldraledighet vid ett senare tillfälle, dock så snart som möjligt.
 • Framskjuten uppsägningstid: Om en anställd är ledig med graviditetspenning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa vid den tidpunkt då den anställde helt eller delvis återgår i arbete eller, om det är tidigare, skulle ha återgått i arbete enligt sin ansökan om föräldraledighet. Bestämmelsen gäller för ledighet med graviditetspenning från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse och under förutsättning att den anställde har ansökt om föräldraledighet när ledigheten med graviditetspenning inleds.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!