Brist på kompetent personal

Inlägget publicerades: augusti 30, 2018

Senast uppdaterat: augusti 30, 2018

– Största hotet för svenska underleverantörers tillväxt.

Det ser fortfarande ljust ut för Sveriges underleverantörer. Orderingången är stabil och vart tredje företag planerar att anställa. Dock står vi kvar vid problemet; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som genomförs av Svensk Industriförening – Sinf i samarbete med MVR.

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. Det är hela 66 procent som ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem, vilket är högsta siffran mätningarna startade 2007.

När det gäller de största hindren mot företagens tillväxt toppar tillgång till kompetent personal, vilket 29 procent svarat. På mindre än två år har andelen företag som anger att de har problem att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 66 procent.

Trots problemet med utbildad personal råder det fortfarande full fart i underleverantörsindustrin, även om en avmattning i expansionstakten kan noteras. Företagens omsättningsförändring och den förväntade orderingången ligger på höga nivåer. Det är speciellt utmanande när företagen samtidigt ska klara av att automatisera och utnyttja digitaliseringen som ett bra verktyg för effektivisering och ökad expansion.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

  • 54 procent av underleverantörerna har ökat sin omsättning andra kvartalet 2018 jämfört med 50 procent föregående kvartal.
  • 50 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under tredje kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 43 procent inför det andra kvartalet
  • 66 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 58 procent i föregående års underleverantörsbarometern för Q2 2017.
  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under andra kvartalet ökar från 26 procent till 31 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat från 8 procent föregående kvartal till 6 procent inför det tredje kvartalet. 

MVR är aktiva i Skolverkets programråd för Industritekniska programmet, deltar aktivt i ledningsgruppsarbete i ett antal Yrkeshögskoleutbildningar och arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen med Rekryteringsutbildningar. För att kunna göra öka våra insatser på detta viktiga område behöver vi ett starkt stöd från branschen. Var med och bidra till branschens utveckling, bli medlem i MVR! Läs mer om medlemskap här>>

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!