Vilka företag är 1090-certiferade?

Inlägget publicerades: december 11, 2017

Senast uppdaterat: september 7, 2022

För att få CE-märka bärverksdelar i stål för byggnadsverk krävs att företaget är certifierat enligt EN 1090-1.

Karta med företag certifierade enligt EN 1090-1.

Nu är kartan med utförandeklasser uppdaterad. Klicka här. Observera att kartan endast är vägledande, eventuellt kan några företag saknas och det kan förekomma företag som blivit av med sitt certifikat. MVR föreslår därför att kopia på giltigt certifikat alltid begärs in redan i anbudsskedet. Vid tveksamheter kontrollera även med aktuellt anmält organ (framgår av certifikatet). För mer information och hjälpmedel för inköp av stålentreprenader klicka här.

Tänk på valet av utförandeklass.

Att tillverka och kontrollera enligt EXC3 istället för EXC2 är starkt kostnadsdrivande. Både på grund av högre krav och att det finns betydligt färre företag som är certifierade för att kunna utföra arbetet. Var därför noggrann i valet av utförandeklass och om en onödigt hög utförandeklass är föreskriven, lyft frågan med konstruktören så tidigt som möjligt i projektet.

Vad händer om jag inte köper CE-märkta produkter?

I stort är det nu så att de stora beställarna och byggentreprenörerna vet vad som gäller och kräver CE-märkta produkter, men det finns fortfarande inköpare som köper icke CE-märkt för att kortsiktigt spara några kronor.

En viktig fråga är förstås; vad kan hända om inte regelverket uppfylls? Enligt byggproduktförordningen är det tillverkarens ansvar att de produkter som ska vara CE-märkta också är det. Det är alltså ytterst tillverkaren som också riskerar straff, allt från böter till förbud att leverera produkter. För beställare eller byggherrar så ställs istället kraven i PBL och tillhörande regelverk såsom till exempel EKS. I byggnadsverk ska bara produkter med bedömda egenskaper användas och EKS ger inga andra alternativ för produkter med bedömda egenskaper än CE-märkning om det finns en harmoniserad standard.

Att försöka få till en CE-märkning i efterhand går inte. Det gör att slutbesked inte ska ges och en lång process tillsammans med byggnadsnämnden ska dras igång med långtgående provningar, både oförstörande och förstörande provning.

Den ekonomiska konsekvensen som kan drabba beställaren/byggherren är därför enorm. MVR och Svenska 1090-gruppen har tagit fram en liten bok, hjälpmedel för administrativa föreskrifter och checklistor, läs mer här. Observera att detta inte bara gäller stål, utan det finns ytterligare flera hundra harmoniserade standarder för byggprodukter som alltså också måste vara CE-märkta.

Läs även Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång?

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!