Förändringar i nya EN 1090-2:2018 + A1:2024

Inlägget publicerades: juli 3, 2024

Senast uppdaterat: juli 3, 2024

I maj 2024 publicerades SS-EN1090-2:2018 + A1:2024 på SIS hemsida. De största förändringarna till denna utgåva av standarden är en utökning av giltigheten för höghållfasta stål från S700 till S960 vilket också medfört förändringar för alla stål som definieras som höghållfasta, det vill säga stål med en sträckgräns högre än 460 MPa i termomekaniskt valsat eller härdat och anlöpt tillstånd. Förutom förändringarna för höghållfast stål och en justering av toleranserna för skal är de flesta förändringarna redaktionella.

För ”vanliga” konstruktioner är de största förändringarna följande:

  • Kvalitetsnivån för svetsning i EXC1 och EXC2 som ges i 7.6.1 har en viss lättnad av kraven införts. Den tidigare utgåvan av standarden skärpte kraven för ”litet a-mått” till kvalitetsnivå D och kvalitetsnivå C jämfört med grundkravet i standarden som är kvalitetsnivå D och kvalitetsnivå C för EXC1 respektive EXC2. I den nya utgåvan gäller istället grundkravet även för ”litet a-mått” i de två nämnda utförandeklasserna.
  • I 7.6.2 för utmattning förlitar man sig i större utsträckning på att konstruktörerna ska föreskriva vilka krav som gäller än tidigare. Grundkravet, om ingenting föreskrivs, är dock att betrakta som en lättnad som skulle kunna innebära problem. Var därför extra uppmärksam och fråga konstruktören vad som gäller om inget är föreskrivet.
  • Säkring av passplåtar genom svetsning får endast göras om det föreskrivs.
  • För rutinkontroll och -provning i avsnitt 12.4.2.3 kan det vid första anblicken se ut som att det är stora förändringar i vad som gäller om kontrollen inte ger tillfredställande resultat då det är mycket ny text. I själva verket är det dock ingen skillnad då den genomförda förändringen är att istället för att hänvisa till Bilaga C i EN ISO 17635:2016 så har innehållet i denna bilaga skrivits in i EN 1090-2. Anledningen till det är att Bilaga C till EN ISO 17635 har utgått.
  • Kanske den viktigaste förändringen gäller en skärpning av monteringstoleransen för krokighet för böjbelastade balkar och tryckbelastade komponenter i Tabell B.25 skärpts från L/750 till L/1000. Det är en anpassning som gjorts för att få överenstämmelse mellan dimensioneringsreglerna i Eurokoderna och utförandestandarden EN 1090-2. Dimensioneringsreglerna förutsätter alltså att de ovan nämnda balkarna och pelarna inte avviker från rakhet mer än L/1000 vilket kan vara en utmaning.

Översättning och tillgänglighet SS-EN1090-2:2018 + A1:2024

Den nya utgåvan av standarden är i dagsläget tillgänglig på engelska och kan köpas på SIS>> för drygt 2000:-. Standarden är alltså ännu inte översatt till svenska och det bör även nämnas att den kommande översättningen kommer göras om från början genom maskinöversättning utan hänsyn tagen till den nuvarande svenska versionen. Hur alla begrepp kommer översättas vet vi alltså inte, men SIS ska ha en ordlista som förhoppningsvis kommer användas tillsammans med noggrann korrekturläsning så att det blir så likt dagens översättning som möjligt.

För våra medlemmar

För våra medlemmar har vi gjort ett dokument där alla förändringar finns med, det kan laddas ner på MVRs medlemssidor>>

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!