Generationsskifte inom familjen

Inlägget publicerades: november 5, 2017

Senast uppdaterat: augusti 16, 2022

Innan du genomför ett generationsskifte är det viktigt att du har en plan för hur generationsskiftet ska genomföras. En central del i denna plan är att lösa företagarens egen framtida roll – en process som i praktiken kan visa sig svår att fatta beslut om. Det är därför viktigt att planera överlåtelsen, tillsammans med familjen, i god tid före själva överlåtandet.

Företaget kan överlåtas i form av aktierna i ett aktiebolag, andelarna i ett handelsbolag eller att inkråmet, det vill säga innehållet i företaget i form av tillgångar och skulder, överlåts.

Den som tar över företaget genom att överta aktierna får också med sig ansvaret för tidigare åtaganden till exempel garantiåtaganden, avtal, personal etcetera. Så är fallet även för den som övertar andelar i handelsbolag. För den som tar över inkråmet kan andra regler gälla.

En överlåtelse kan vara planerad genom köp, gåva, förtidsarv eller komma överraskande, till exempel på grund av ett dödsfall.

1. När ska generationsskiftet ske?

Det är vanligt att generationsskiften inom familjer sker för sent, det vill säga när kommande generation har börjat tappa intresse för verksamheten. Resonera igenom när generationsskiftet ska ske baserat på när nuvarande ägare vill lämna och när nästa generation vill ta över. Lägg en tidplan med en överlämningspunkt som passar båda parter, inte minst verksamheten.

2. Vem vill ta över?

I många ägarledda företag har den befintliga generationen en uppfattning om vem i nästa generation som bör ta över. Det behöver inte vara den bästa lösningen. Diskutera i tid vad nästa generation vill. Vill inte någon ta över, planera en försäljning i tid.

3. Vem är lämplig att ta över?

Fallenhet och intresse är bra egenskaper för framgång i olika roller, men det behöver inte innebära att en ägare alltid ska vara operativ ledare av företaget. Kanske ska ägandet finnas kvar i familjen, men den dagliga verksamheten ledas av någon annan.

4. Själva överväxlingen?

Ingen ledare är den andra lik. Att leva upp till att vara sin förälders kopia är svårt och sällan lyckat. Kom överens innan överväxlingen om hur det ska ske. Ibland blir processen enklare om den nya ledaren har externt stöd, till exempel av en styrelseledamot eller mentor.

5. Hur blir det med ekonomin?

Ta hjälp av professionella rådgivare (ekonomi och skatter) för att optimera upplägget. I det fall syskon inte vill ta över bör eventuella kompensationslösningar vara väl genomarbetade.

Börja generationsskiftesdiskussionerna i tid, helst 3-5 år innan det är tänkt att genomföras. Det tar alltid längre tid än du tror!

Observera att ovanstående text är en kortfattad sammanfattning. Vi vill att du ska få en inblick i problematiken utan någon absolut garanterad juridisk exakthet. Innan du verkställer åtgärden ska du alltid ta hjälp av juridisk expertis och annan lämplig rådgivning. Du som medlem i MVR kan alltid kontakta oss för rådgivning, hur ofta du vill, det ingår i avgiften. Vår ambition är att alltid leverera snabba professionella lösningar, allt med fokus på ditt företags bästa.

Kontakta oss här.

Är du inte medlem än? Läs mer om oss här.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!