Rapportsäsongen hittills indikerar att återhämtningen i industrin är stabil, både utomlands och i Sverige.
Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, steg i april till 69,1, den näst högsta siffran i indexets 26-åriga historia, jämfört med 64,7 månaden före.

Trenden har varit i starkt stigande under en längre tid, efter kollapsen förra våren ser vi nu en blixtsnabb återhämtning för den svenska industrin.

”Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008–09”, skriver Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett uttalande.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt.