Köper du tjänster från utländska företag? Mycket viktiga nya skatteregler från 1 januari 2021.

Från och med den 1 januari 2021 ska utländska företag som utför arbete i Sverige ha F-skatt och göra skatteavdrag på ersättning som betalas till anställda för arbete utfört i Sverige samt inkomma med månatliga arbetsgivardeklarationer till Skatteverket.
Om F-skattebevis inte kan uppvisas av det utländska företaget ska du som anlitar företaget dra av 30 % på fakturan och ansvara för inbetalningen till Skatteverket. Här finns alltså en uppenbar risk att man tvingas betala skatten två gånger, en gång på fakturan från företaget (om man glömmer göra avdrag med 30%) och en gång till skatteverket.

Vi rekommenderar därför att ni ser över era interna rutiner vad avser utbetalningar till utländska leverantörer i den mån betalningarna avser ersättning för arbete som utförts i Sverige. Här behöver man säkerställa att mottagarna har en F-skatt registrering.

Det kan också vara bra att ta en dialog med era utländska leverantörer som har personal som utför arbete i Sverige för att informera om de nya reglerna och kravet på F-skatt.

Kontakta oss om ni har frågor kring de nya reglerna.
Läs även på Skatteverkets hemsida här>>