MVRs medlemmars kunder är trygga genom MVR Garanti

Inlägget publicerades: april 26, 2017

Senast uppdaterat: augusti 18, 2017

MVRs garanti innefattar ett skydd för konsumenter – kunder till företag anslutna till Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. Garantin gäller vid nytillverkning av produkter och innebär:

  • För utfört arbete och levererat material lämnar företaget en garanti för brist och fel under ett år. Företaget är skyldigt att snarast möjligt och utan kostnad för kunden avhjälpa brist och fel som framträtt under garantitiden. För fel som framträder efter garantitiden har företaget ett ansvar enligt konsumenttjänstlagen.
  • Företaget är skyldigt att ställa sig till efterrättelse av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) fattade beslut som berör företaget och avser varor och tjänster.
  • Om kunden, som till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol hänskjutit tvist mot företaget, inte erhåller rättelse i enlighet med ARN:s beslut eller domstols laga kraft vunnen dom inom tre (3) månader från beslut respektive dom, har kunden rätt att genom MVR, erhålla rättelse. Organisationen åtar sig i sådant fall att genom annat företag, anslutet till MVR, eller genom utbetalning av utdömd ersättning tillse att konsumenten erhåller fastställd rättelse. MVRs förpliktelse i nu sagda avseende är begränsad till högst två (2) prisbasbelopp. MVR Garanti gäller ej om andra fonder, försäkringar etc kan trygga konsumentens rätt.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!