1090-certifiering för EXC2 eller EXC3?

Inlägget publicerades: juni 1, 2017

Senast uppdaterat: augusti 16, 2022

Många av stålbyggnadsföretagen certifierade enligt EN 1090-1 går i tankarna att certifiera om sig från utförandeklass 2 (EXC2) till utförandeklass 3 (EXC3) eftersom de ser att det finns en efterfrågan på marknaden för den typen av produkter, men lönar det sig?

Var skall företaget börja?

Det finns tre frågor som företagsrepresentanterna måste börja med att ställa sig:
1. Vilka krav ställer standarden?
2. Hur mycket kostar det att uppcertifiera sig?
3. Vilka typer av produkter kan vi leverera efter vi höjt vår utförandeklass, som vi inte kan leverera idag?

Standardens krav?

EN 1090-2 och ISO 3834-2 ställer krav att bl.a. följande skall vara dokumenterat gällande utförandeklass 3:

  • Full spårbarhet i produktionen
  • Stansade hål skall brotschas till rätt storlek
  • Egna uppsvetsade procedurer enligt ISO 15613 eller ISO 15614
  • Högre krav på svetsansvarig/svetskoordinatorns kompetens
  • Instruktion gällande flamriktning av svetsade produkter
  • Högre omfattning på oförstörande provning (OFP)
  • Internrevision före skarp revision

Detta innebär att ovanstående punkter skall finnas dokumenterade i FPC-/verksamhetssystemet eller kvalitetsmanualen.

Svets

Kostnad för certifiering till utförandeklass EXC3

Kostnaden för uppcertifiering kan delas upp i olika poster. Nedan följer exempel och uppskattning på kostnader som kan uppkomma:

Ökade kostnader för certifiering enligt EXC3 jämfört med EXC2

A – Kostnad medtagen för eget arbete, övervakning och provning.
B – Enligt ISO 15614-1 krävs att en kälsvetsprocedur svetsas upp, om majoriteten av produktionen är kälsvets.
C – OBS denna kostnad uteblir om företaget redan har en svetsansvarig kopplad till företaget, som uppfyller kraven för EXC3.

Typer av produkter enligt EXC 3

Det finns ingen anledning att kräva högre utförandeklass än den som är nödvändig för att uppnå samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet. För byggnader, som endast utsätts för statisk last gäller i princip utförandeklass EXC 2, se Boverkets förtydligande angående detta i PBL Kunskapsbanken . Följande typer av produkter kan förväntas hamna i utförandeklass EXC 3.

  • Traversbanor
  • Broar

Finns det andra sätt?

Det kan finnas andra sätt att lösa problemet på, än att certifiera sig för dyra pengar. Många konstruktioner är ligger idag i en högre utförandeklass än nödvändigt. Genom att föra en dialog med konstruktören är det ofta möjligt att klassa ner stommen till EXC 2. En onödigt hög utförandeklass är starkt kostnadsdrivande.

Om inte hela stommen går att klassa ner, kanske delar av den går att klassa ner, t.ex. pelare och balkar i EXC 2 och bara behöva köpa in vissa typer av produkter t.ex. traversbalkar i EXC 3.

Ett utförande enligt EXC 2 istället för EXC 3 sparar normalt kunden mellan 10-15% på stomkostnaden genom att inte behöva betala för extra provning enligt tabell 24 i EN 1090-2 och full spårbarhet i produktionen. Dessutom är det relativt få företag som är certifierade enligt EXC 3 vilket även det kan leda till högre kostnader i framförallt högkonjunktur.

/Björn Lindhe, bjorn.lindhe@svetsansvarig.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi har samlat våra andra inlägg om just regelverk och certifieringar, ni hittar dom enkelt på denna sida >>

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!