Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång?

Inlägget publicerades: mars 20, 2017

Senast uppdaterat: maj 15, 2023

Vet du som byggherre, beställare, inköpare, kontrollansvarig eller byggnadsnämnd vilka krav som gäller för CE-märkning? Kravet på produkter med bedömda egenskaper har funnits länge i det svenska regelverket. Det som är förhållandevis nytt är att det i samband med att byggproduktförordningen (CPR) trädde i kraft infördes krav på CE-märkning för produkter som omfattas av en harmoniserad standard. Det finns idag drygt 500 byggprodukter som omfattas av kraven där några exempel är bärverksdelar av stål, förtillverkade betongelement, limträ och en del sammansatta konstruktioner i trä (se official journal för komplett lista). Om produkten finns med där så gäller endast CE-märkning som bedömningsmetod enligt EKS 10 Avd. A §18 och §19. Saknas CE-märkning så är risken stor att det inte blir något slutbesked! Se även en kort informationsfilm om CE-märkning.

Varför CE-märkning?

Europeiska regler i grunden för fri rörlighet, men också för att förbättra kvaliteten och få bort oseriösa aktörer på marknaden. Byggproduktförordningen (CPR) är en europeisk förordning som gäller över svensk lag, det vill säga den går inte att skriva bort nationellt.

Vad krävs för att få CE-märka bärverksdelar i stål?

För att få CE-märka bärverksdelar i stål krävs oberoende certifiering av företagets rutiner vid tillverkning. Det vill säga, har företaget det som krävs för att tillverka dom produkter som efterfrågas? En certifiering innebär att företaget uppfyller samhällets krav för tillverkning av byggprodukter och att företaget har en effektiv tillverkningsprocess med hög kvalitet.

Vem/vilka är ansvariga för att CE-märkta produkter används?

Byggherreansvaret gäller, det vill säga byggherren ansvarar för att CE-märkta produkter används där det krävs. Om inte kraven på produkter med bedömda egenskaper används i ett bygge så kan inte slutbesked ges, dvs byggnaden får inte tas i bruk. Det ger förstås mycket stora ekonomiska konsekvenser!
Produkttillverkaren ansvarar för att tillverkningen sker på rätt sätt, med personal med rätt kompetens, att rätt certifikat innehas och att produkter som ska CE-märkas också är det.

Hur kan vi hjälpas åt i byggprocessen så att samhällets krav uppfylls?

Vi behöver öka kunskapen om vilka krav som ställs i alla led i byggprocessen. Redan på startmötet eller tekniskt samråd som det väl egentligen heter så kan byggnadsnämnden hjälpa till genom att kontrollera att entreprenörer med rätt kompetens och certifikat är upphandlade. Kontrollansvariga kan ju också så tidigt som möjligt lyfta frågan om CE-märkta produkter med byggherren och upphandlade entreprenörer.

Hur vet jag vilka entreprenörer som får CE-märka?

MVR har en karta och lista publicerad på sin webbplats där de flesta som är certifierade finns med, men som beställare/byggherre ska du alltid begära att entreprenören skickar in en kopia på sitt certifikat redan i anbudsskedet.

Vilka vinster ges av CE-märkning/certifiering?

CE-märkningen garanterar produktens kvalitet genom att den är tillverkad enligt gällande regelverk, på rätt sätt och med efterfrågade egenskaper. Certifierade företag arbetar efter kostnadseffektiva rutiner med kompetent personal och hög kvalitet.

För mer information om CE-märkning av bärverksdelar i stål, se teknisk rådgivning för mer information.

Björn Uppfeldt
Förbundsdirektör MVR
Svensk representant i CEN-TC135

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!