Hjälpmedel till dig som köper stålentreprenader!

Inlägget publicerades: september 28, 2017

Senast uppdaterat: december 15, 2022

Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Flera av förändringarna har betydelse vid upphandling och inköp av stålentreprenader. Att följa gällande regelverk är en förutsättning för att kunna ta aktuellt byggnadsverk i bruk då det krävs slutbesked av byggnadsnämnden. Att det för bärverksdelar är extra viktigt med tanke på säkerheten för boende eller andra som vistas i en byggnad är förstås självklart.

Bok – Stålentreprenader, vägledning för inköp enligt EKS och SS-EN 1090

Boken är en vägledning för inköp av stålentreprenader och ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering och montering. Vidare ges en beskrivning av stålbyggnadsprocessen, vem som ansvarar för vad, en checklista för inköpare samt kompletterande AF-texter för inköp av stålentreprenader. Ett måste för varje inköpare av stålentreprenader! Du vill väl inte stå där utan slutbesked?

Boken kostar 250:- och säljs av Svensk Byggtjänst.

Checklista för kompletteringar av allmänna föreskrifter vid inköp av bärverksdelar i stål

Checklistan hjälper dig att komma ihåg det viktigaste i samband med att du skriver ditt förfrågningsunderlag.
Checklista för kompletteringar av allmänna föreskrifter vid inköp av bärverksdelar i stål.

Texter till administrativa föreskrifter för inköp av stålentreprenader

I boken ges även information som kan utgöra underlag för texter under olika AMA-koder vid inköp av stålentreprenader som täcks av SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. Observera att rubrikerna i informationen är anpassad till AF-AMAs begrepp.
Underlagen finns för kostnadsfri nedladdning här.

Vet du någon som behöver veta mer om inköp av stålentreprenader

Upplys dom om boken, listorna och hänvisa dom till MVR så hjälper vi till.

Information/seminarium för inköpare av CE-märkta byggprodukter

Vi arbetar med att ta fram ett program för att kunna erbjuda ett relevant halvdagsseminarium om inköp av CE-märkta byggprodukter på plats på ditt företag. Hör gärna av dig till MVR om intresse finns.

Boken är skriven av Ove Lagerqvist och Björn Uppfeldt, finansierad av Nordcert, MVR och ProDevelopment.
Svenska 1090-gruppen har fungerat som referensgrupp.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!