Kostnader för uteblivet slutbesked hamnar i knät på stålbyggaren

Inlägget publicerades: september 20, 2017

Senast uppdaterat: december 12, 2022

Vilka risker tar din beställare om du levererar icke CE-märkta produkter som enligt Byggproduktförordningen kräver CE-märkning.

Din beställare riskerar att inte få slutbesked och således inte få ta byggnaden i bruk.* Kostnader relaterat till detta blir fort mycket stora, tex uteblivna hyresintäkter, förseningsavgifter, viten med mera.

Vilka risker tar du som tillverkare.

Enligt byggproduktförordningen (som gäller över svensk lag) är tillverkare 100 % ansvariga för att produkter som de tillverkar och som ska vara CE-märkta också är det. Det gäller alltså oavsett om beställaren ställt krav på att produkterna ska vara CE-märkta eller inte. Det betyder att det för beställaren blir naturligt att komma till tillverkaren med krav på ersättning för kostnader relaterade till uteblivet slutbesked. Klarar ert företag det ekonomiskt?

Är det värt risken?

Är bärverksdelar till byggmarknaden er huvudsakliga sysselsättning? Fler och fler beställare blir medvetna om att de riskerar att stå utan slutbesked om icke CE-märkta produkter används. Det gör att beställningarna kommer att avta och därmed er verksamhet. Under tiden er verksamhet finns kvar så riskerar ni stora skadestånd i varje projekt. Om det dessutom sker ett haveri i en av er levererad icke CE-märkt bärverksdel så är fängelse långt ifrån en orimlig konsekvens.

Är bärverksdelar till byggmarknaden något ni gör ibland? Om er huvudsakliga sysselsättning är något annat än bärverksdelar till byggmarknaden så tar ni en orimligt hög risk för lite vinning. Risken är som nämnts tidigare mycket stora skadestånd.

Det är alltså definitivt inte värt risken att leverera produkter utan CE-märkning om det ska vara det, oavsett hur er verksamhet ser ut.

Vad ska man göra?

Är bärverksdelar för byggmarknaden en stor del av er verksamhet så måste ni certifiera er för CE-märkning enligt EN 1090-1.

Är bärverksdelar för byggmarknaden en mindre del av er verksamhet så kan ni välja att avstå helt eller certifiera er för CE-märkning enligt EN 1090-1.

Hur certifierar man sig?

Läs mer om MVR-paketet här. Den stora utmaningen både tekniskt och ekonomiskt är kraven vid svetsande verksamhet. Om svetsning inte ingår är det betydligt lägre krav och mindre kostsamt att certifiera sig.

 

* Enligt Boverkets regler, EKS 10, Avdelning A, §26, ska produkter med bedömda egenskaper användas, annars krävs en mycket omfattande mottagningskontroll för att ta reda på att produkten uppfyller de krav som ställs. Det innebär ett så omfattande provningsprogram att det i praktiken inte är genomförbart av ekonomiska skäl.

Finns krav på CE-märkning tillåts endast CE-märkning som bedömning enligt EKS 10, Avdelning A, §18 och 19.

Följs inte reglerna och det uppmärksammas av byggnadsnämnden kommer inte slutbesked att ges.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!