Missuppfattning och feltolkningar av SS-EN 1090-1

Inlägget publicerades: april 25, 2017

Senast uppdaterat: augusti 16, 2022

Boverkets marknadskontrollprojekt av lastbärande konstruktioner i stål och aluminium för byggnader och anläggningar enligt SS-EN 1090-1 är nu slutfört. Projektet startades upp då Boverket fick väldigt många anmälningar och frågor om tolkningen av regelverket. 31 företag blev kontaktade av Boverket i samband med kontrollen där urvalet i stora delar byggde på anmälningar från allmänheten. Av dessa 31 företag ansågs endast 17 omfattas av kraven i SS-EN 1090-1. En stor del av anmälningarna visade sig i bero på missuppfattningar och feltolkningar av SS-EN 1090-1. Nedan ges en kort sammanställning av de vanligaste feltolkningarna och missuppfattningarna som Boverket stött på under projektets gång.

  • Den vanligaste missuppfattningen är att tillverkning och utförande blandas ihop. Utförandestandarden SS-EN 1090-2 gäller både tillverkning i verkstad och arbete på byggarbetsplatsen medan EN 1090-1 endast gäller tillverkning i verkstaden. Boverkets marknadskontrolluppdrag avser endast tillverkaren och tillverkarens dokumentation, alltså endast arbete i verkstaden. Det är kommunens byggnadsnämnd som har tillsynsansvaret för det arbete som görs på byggarbetsplatsen. Felaktigheter på byggarbetsplatsen ingår således inte i Boverkets marknadskontrolluppdrag utan det ligger inom byggnadsnämndens ordinarie tillsyn av byggprocessen.
  • Omfattningen av SS-EN 1090-1 är en annan vanlig orsak till fel. Läs mer här om omfattningen av SS-EN 1090-1.
  • En tredje vanlig feltolkning är skillnaden mellan byggprodukt (ska CE-märkas) och byggnadsverk. Ett komplett byggnadsverk kan inte CE-märkas enligt SS-EN 1090-1 och i rapporten exemplifieras detta med kompletta tälthallar och nyckelfärdiga siloanläggningar. Boverket skriver dock vidare om detta att Boverkets bedömning är att bärverksdelar till dessa byggnadsverk ska CE-märkas om de säljs separat. Man nämner inget om hur bärverksdelarnas egenskaper ska bedömas (krav i EKS) om inte ingående bärverksdelar i det färdiga byggnadsverket ska vara CE-märkta.

Läs Boverkets rapport i sin helhet här! (21 sidor)

/Björn Uppfeldt, MVR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!