Missuppfattning och feltolkningar av SS-EN 1090-1

Boverkets marknadskontrollprojekt av lastbärande konstruktioner i stål och aluminium för byggnader och anläggningar enligt SS-EN 1090-1 är nu slutfört. Projektet startades upp då Boverket fick väldigt många anmälningar och frågor om tolkningen av regelverket. 31 företag blev kontaktade av Boverket i samband med kontrollen där urvalet i stora delar byggde på anmälningar från allmänheten. Av dessa 31 företag ansågs endast 17 omfattas av kraven i SS-EN 1090-1. En stor del av anmälningarna visade sig i bero på missuppfattningar och feltolkningar av SS-EN 1090-1. Nedan ges en kort sammanställning av de vanligaste feltolkningarna och missuppfattningarna som Boverket stött på under projektets gång.

  • Den vanligaste missuppfattningen är att tillverkning och utförande blandas ihop. Utförandestandarden SS-EN 1090-2 gäller både tillverkning i verkstad och arbete på byggarbetsplatsen medan EN 1090-1 endast gäller tillverkning i verkstaden. Boverkets marknadskontrolluppdrag avser endast tillverkaren och tillverkarens dokumentation, alltså endast arbete i verkstaden. Det är kommunens byggnadsnämnd som har tillsynsansvaret för det arbete som görs på byggarbetsplatsen. Felaktigheter på byggarbetsplatsen ingår således inte i Boverkets marknadskontrolluppdrag utan det ligger inom byggnadsnämndens ordinarie tillsyn av byggprocessen.
  • Omfattningen av SS-EN 1090-1 är en annan vanlig orsak till fel. Läs mer här om omfattningen av SS-EN 1090-1.
  • En tredje vanlig feltolkning är skillnaden mellan byggprodukt (ska CE-märkas) och byggnadsverk. Ett komplett byggnadsverk kan inte CE-märkas enligt SS-EN 1090-1 och i rapporten exemplifieras detta med kompletta tälthallar och nyckelfärdiga siloanläggningar. Boverket skriver dock vidare om detta att Boverkets bedömning är att bärverksdelar till dessa byggnadsverk ska CE-märkas om de säljs separat. Man nämner inget om hur bärverksdelarnas egenskaper ska bedömas (krav i EKS) om inte ingående bärverksdelar i det färdiga byggnadsverket ska vara CE-märkta.

Läs Boverkets rapport i sin helhet här! (21 sidor)

/Björn Uppfeldt, MVR

MVRs NYHETSBREV

Prenumerera för fler nyheter

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Dela gärna det här inlägget, via valfri platform!