Nyheter i EN 1090-2

Inlägget publicerades: april 12, 2018

Senast uppdaterat: maj 4, 2018

Viktig information för er som arbetar med stålbyggnadskonstruktioner.

På senaste mötet med CEN/TC135 (den tekniska kommitté inom CEN som ansvarar för utförande av konstruktioner i stål och aluminium) beslutades en ny version av utförandestandarden EN 1090-2. Vilka förändringarna är får vi anledning att återkomma till, men en lista ges här nedanför med information om de största förändringarna och i vilka avsnitt som förändringar är gjorda. Följande datum är nu viktiga i det fortsatta arbetet.

9 maj finns den nya standarden tillgänglig på engelska, franska och tyska. Då påbörjas en översättning till svenska som så fort den är klar kommer publiceras av SIS som svensk standard, SS-EN 1090-2, gissningsvis i månadsskiftet augusti/september, men det kan bli tidigare. Då kan även den nya utförandestandarden för kallformat stål, EN 1090-4 publiceras samtidigt.

Det normala är att SIS drar tillbaka den gällande standarden i samband med att en ny version publiceras för att undvika motsägande standarder. Men, i det här fallet skulle det bli mycket problematiskt. Det betyder nämligen att företag certifierade enligt EN1090-1 samma dag som den nya standarden publiceras också måste ha anpassat sin FPC, annars får man stora problem vid sin årliga revision. Att anpassa sin FPC från ena dagen till den andra utan övergångsperiod är svårt om inte på gränsen till omöjligt. Enligt den information vi har i dagsläget är det dock möjligt för SIS att vänta med tillbakadragandet av nu gällande standard till 30 november. Vi arbetar därför för att SIS ska frångå sitt normala arbetssätt och tillåta en samexistensperiod. Alternativt tror jag det bästa är att fördröja publiceringen av den nya standarden så länge som möjligt, det vill säga till 30 november, så får vi som branschorganisation försöka informera om vad ni som stålbyggnadsentreprenörer måste göra för att följa gällande regelverk.

Vi planerar att återkomma med seminarier om genomförda förändringar.

De största förändringarna i kommande version av EN 1090-2 är:

 • Krav för kallformat stål är flyttat till EN 1090-4.
 • Bilaga B om val av utförandeklass är borttagen. Information om val av utförandeklass ges i EN 1993-1-1 + EKS.
 • Ny bilaga D om kontroll av processer som innefattar termisk skärning.
 • Ny bilaga I om bestämning av förlust av förspänning (av skruvförband) vid tjock ytbeläggning.
 • Bilaga J om direct tension indicators är borttagen.
 • Ny bilaga L om val av svetskontrollklass.
 • Andra väsentliga förändringar är gjorda i följande avsnitt:
  • 1 Scope
  • 4.1.2 Execution Class
  • 5.1 Constituent products
  • 5.2 Identification
  • 5.3.1 Traceability
  • 5.3.2 Thickness tolerances
  • 5.3.3 Surface conditions
  • 5.4 Steel Castings
  • 5.5 Welding consumables
  • 5.6.3 Bolts
  • 5.6.9.3 Plate Washers
  • 5.8 Welding reinforcement steel to structural steel
  • 6.2 Identification
  • 6.4.3 Thermal cutting + Annex D
  • 6.5.3 Flame straightening
  • 6.5.4 Cold forming
  • 6.6.2 Execution of holing
  • 6.7 Cut outs
  • 6.9 Assembly
  • 7.1 Welding
  • 8.1 Mechanical fasteners
  • 12 Inspection
  • Annex I (informative) – Determinations of the loss of preload for thick surface coatings
  • Annex B Geometrical tolerances

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!