Svenska 1090-gruppen

För att begränsa den ojämlika konkurrens som många upplever inom stålbyggnadsbranschen, har den svenska 1090-gruppen bildats. Målsättningen är att genom gemensamma tolkningar av regelverket i branschen och ökad efterlevnad av regelverket göra konkurrensen mer jämlik. För att öka efterlevnaden arbetar gruppen med att öka kunskapen i alla led så att inga icke-certifierade företag handlas upp där kravet på CE-märkning enligt EN 1090-1 gäller.

Ett projekt finansierat av Nordcert har startats för att ta fram information och hjälpmedel för upphandling, inköp och kontroll av stålbyggnadsentreprenader. Två korta böcker/häften tas fram för att användas som bakgrunds-  och undervisningsmaterial. Hjälpmedlen, i huvudsak i form av checklistor, kommer rikta sig i till inköpare, byggnadsnämnder och kontrollanter för att underlätta deras arbete. I projektet ingår också att uppdatera webbplatsen www.1090.se enligt EKS 10 och kommande version av EN 1090-2 samt underhållsarbete i tre år.

Ett av de största problemen stålbyggnadsbranschen har idag är den låga efterlevnadsgraden av kravet på CE-märkning. För att den skall bli bättre måste kunskapen ökas i alla led, från beställare till konstruktörer. Några konkreta åtgärder är redan startade:
• Framtagning av ett utbildningsmaterial för beställare, kontrollansvariga och byggnadsnämnders personal.
• Ta fram checklistor som hjälpmedel för Byggnadsnämnder och kontrollansvariga.
• Uppdatera webbplatsen www.1090.se enligt EKS 10 och kommande version av EN 1090-2.
Protokoll från första mötet finns här. För mer information kontakta bjorn.uppfeldt@mvr.se

MVRs NYHETSBREV

Prenumerera för fler nyheter

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Läs mer om MVR

Dela gärna det här inlägget, via valfri platform!

Visa alla inlägg på nyhetssidan

Du kanske också gillar