Svenska 1090-gruppen

För att begränsa den ojämlika konkurrens som många upplever inom stålbyggnadsbranschen, har den svenska 1090-gruppen bildats. Målsättningen är att genom gemensamma tolkningar av regelverket i branschen och ökad efterlevnad av regelverket göra konkurrensen mer jämlik. För att öka efterlevnaden arbetar gruppen med att öka kunskapen i alla led så att inga icke-certifierade företag handlas upp där kravet på CE-märkning enligt EN 1090-1 gäller.

Ett projekt finansierat av Nordcert har startats för att ta fram information och hjälpmedel för upphandling, inköp och kontroll av stålbyggnadsentreprenader. Två korta böcker/häften tas fram för att användas som bakgrunds-  och undervisningsmaterial. Hjälpmedlen, i huvudsak i form av checklistor, kommer rikta sig i till inköpare, byggnadsnämnder och kontrollanter för att underlätta deras arbete. I projektet ingår också att uppdatera webbplatsen www.1090.se enligt EKS 10 och kommande version av EN 1090-2 samt underhållsarbete i tre år.

Ett av de största problemen stålbyggnadsbranschen har idag är den låga efterlevnadsgraden av kravet på CE-märkning. För att den skall bli bättre måste kunskapen ökas i alla led, från beställare till konstruktörer. Några konkreta åtgärder är redan startade:
• Framtagning av ett utbildningsmaterial för beställare, kontrollansvariga och byggnadsnämnders personal.
• Ta fram checklistor som hjälpmedel för Byggnadsnämnder och kontrollansvariga.
• Uppdatera webbplatsen www.1090.se enligt EKS 10 och kommande version av EN 1090-2.
Protokoll från första mötet finns här. För mer information kontakta bjorn.uppfeldt@mvr.se

MVRs NYHETSBREV

Prenumerera för fler nyheter

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Dela gärna det här inlägget, via valfri platform!