Välj rätt utförandeklass!

Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner.

Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om ekonomi. Det finns ingen anledning att kräva högre klassificering än den som är nödvändig för att uppnå samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

Sveriges Byggindustrier under ledning av Ove Lagerqvist, ProDevelopment har genomfört ett projekt finansierat av SBUF, Vägledning för val av utförandeklass, EXC, för bärverk i stål som ger ett förslag på val av klass i linje med Boverkets förtydligande. I projektet har en referensgrupp med deltagare från Boverket, MVR, NCC, SBI och TGR Teknikkonsult deltagit. Tabell för val av utförandeklass anpassad efter Boverkets förtydligande nedan. Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Läs även 1090-certifiering för EXC2 eller EXC3?

MVRs NYHETSBREV

Prenumerera för fler nyheter

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Dela gärna det här inlägget, via valfri platform!