Återanvändning av stål i byggandet

Inlägget publicerades: januari 25, 2018

Senast uppdaterat: augusti 21, 2023

Ståltillverkning, precis som all mänsklig aktivitet, påverkar miljön. Det har förstås inte gått stålindustrin förbi och ett aktivt arbete med miljöfrågor har bedrivits sedan 1960-talet med stora genomförda förbättringar. Processerna utvecklas kontinuerligt i syfte att minimera miljöpåverkan i luft, vatten och mark. Det handlar bland annat om att minimera miljöpåverkan vid tillverkning, öka resursutnyttjandet (höghållfast stål, ingen överdimensionering mm), öka återvinningen ytterligare och kanske framförallt få fart på återanvändningen.

Den 2 december 2015 antog EU-kommissionen ett ambitiöst åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin som inspireras av naturens slutna kretslopp, dvs. där en hög grad av återanvändning och återvinning eftersträvas.

Återvinning – återanvändning

Stål är världens mest återvunna material och det kanske inte är så konstigt eftersom det går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Det gör stålet till det konstruktionsmaterial som har de bästa förutsättningarna i den cirkulära ekonomin. Idag återvinns redan ca 90 % av stålet i byggsektorn. Återvinning är mycket bra och minskar till exempel klimatpåverkan med över 50% jämfört med tillverkning från malm.

Miljönyttan och kanske även ekonomiska vinster kan dock bli ännu större genom att återanvända stålkomponenter utan att behöva smälta dem och tillverka nya. Idag återanvänds bara ca 10 % av allt stål.

Projekt för att möjliggöra ökad återanvändning

Det finns idag en hel del hinder för att återanvändningen ska kunna öka. Det handlar om allt från krav i regelverken till att det saknas återförsäljare med ett ordentligt lager. För att reda ut hur stålkomponenters egenskaper ska kunna bedömas och dokumenteras samt att lyfta fram vilka potentiella juridiska hinder som behöver hanteras har ett projekt, Återbruk av stålkomponenter – Analys av möjligheter och hinder för en ökad återanvändning idaginitierats av ProDevelopment AB. Projektet är finansierat av SBUF och Nordcert AB och leds av en arbetsgrupp bestående av projektledare Wylliam Husson och Ove Lagerqvist från ProDevelopment. Projektansvarig är Skanska Sverige AB. MVR och Stål & Mekan deltar aktivt i referensgruppen tillsammans med bland annat Sara Elfving på Boverket och Felix Lindberg på återvinningsföretaget Lindberg och Son AB.

Resultatet av projektet ska kunna användas för att åstadkomma en ökad återanvändning av stål. Projektet planeras vara klart innan året är slut.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!