Tillverkningsbranschen utsattes för flest attacker under 2021

Inlägget publicerades: februari 23, 2022

Senast uppdaterat: april 27, 2022

Nätfiskare och cyberangripare söker sig just till tillverkningsindustrin då sårbarheten i leveranskedjorna gör att de är mest måna om att betala lösensumman pga den stora påverkan det innebär att ha en bruten kedja.

IBM Security har nu kommit med sin årliga rapport som visar hur ransomware och sårbarhetsexploatering tillsammans kunde “fängsla” företag under 2021; vilket ledde till ytterligare belastade globala leveranskedjor, där tillverkningsindustrin var den mest utsatta.

Även om nätfiske var den vanligaste orsaken till cyberattacker i allmänhet under det senaste året, observerade rapporten en ökning på 33 % av attacker där man utnyttjat icke-uppdaterad programvara. Den här metoden förlitade sig ransomware-aktörerna mest på och man såg att 44% var just den typen av attacker.

Nästan hälften (47%) av attackerna inom tillverkningsindustrin orsakades av sårbarheter som man inte hunnit eller kunnat uppdatera.
Detta belyser behovet av att organisationer prioriterar detta område för att inte råka illa ut.

Rapporten beskriver hur ransomware-aktörer under 2021 försökte “bryta sönder” ryggraden i de globala leveranskedjorna genom attacker mot tillverkningsindustrin, som blev 2021:s mest attackerade industri (23 %) och som därmed gick om finansiella tjänster och försäkringar, vilka legat i topp under en länge tid.

I vårat medlemsmagasin Svensk Verkstad kan du läsa hela artikeln.

Läs även vår artikel – Små och medelstora företag drabbade av cyberangrepp!

Cyberförsäkring från MVR

Utpressning är ett vanligt cyberangrepp, Företaget utsätts för hot om cyberangrepp och utpressaren kräver lösensumma för att angreppet ska utebli. Cyberförsäkringen från MVR kan ersätta kostnader för att bemöta och avvärja sådant hot samt återställningskostnader.
Utöver externa angrepp ersätter försäkringen även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö. Ex. om en nyinstallerad programvara är felaktig och orsakar ett systemhaveri så kan företaget få hjälp med att utreda orsak, återställa system och ersätta avbrott i verksamheten.

Om kunddata eller annan känslig information kapas/olovligen sprids i samband med ett cyberangrepp kan det skada företagets anseende. Kostnader för rådgivning och andra åtgärder för att skydda varumärket ersätts.

Upptäcker ni att ert företag har råkat ut för ett cyberangrepp har ni möjlighet att ringa jourtelefon där ert samtal besvaras, dygnet runt, året om!

Läs mer om försäkringarna som MVR erbjuder.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!