Vilken dokumentation ska stålentreprenören skicka med till beställaren?

Inlägget publicerades: augusti 13, 2018

Senast uppdaterat: augusti 1, 2022

Bärverksdelar i stål ska vara CE-märkta och prestandadeklarerade enligt den harmoniserade standarden EN 1090-1. I samband med leverans av bärverksdelarna ska tillverkaren även överlämna CE-märkningen med tillhörande prestandadeklaration samt eventuella konstruktionshandlingar som dessa dokument hänvisar till. Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller definierade krav på väsentliga egenskaper och prestanda. Det betyder att underliggande dokumentation som svetsplaner, kontrollplaner, WPS-er, svetsarprövningsintyg med mera inte behöver efterfrågas. Om uppgifterna i produktdokumentationen misstänks vara felaktiga eller missvisande ska istället marknadskontrollmyndigheten Boverket kontaktas som får utreda frågan.

Byggproduktförordningen, CPR i artikel 4 punkt 3 ” I avsaknad av objektiva indikationer på motsatsen ska medlemsstaterna utgå från att den Prestandadeklaration som upprättats av tillverkaren är riktig och tillförlitlig.” 

Självklart så kan det avtalas om att underliggande dokumentation ska delges beställaren. Oftast är det dock inte avtalat utan beställaren kommer i efterhand och vill se underliggande dokumentation. Det smidigaste då är förstås att i mån av tid sätta ihop detta i några pärmar och skicka till beställaren, men glöm inte att ta betalt för detta arbete. Skriftlig överenskommelse innan arbetet påbörjas rekommenderas alltid.

Boverket har också förtydligat detta här. Vilken produktdokumentation ska lämnas>>

Observera att detta endast gäller CE-märkta produkter och ej arbete på byggarbetsplats.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!