Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggandet. En större avsättning för återbrukade stålkomponenter i bärande konstruktioner är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter. Detta kräver att de återbrukade komponenternas materialegenskaper verifieras och dokumenteras på ett sätt som uppfyller regelverkets krav. Handboken beskriver hur detta kan göras på ett kostnadseffektivt sätt.

Handbokens del 2 utgörs av en branschstandard, MVR BS04:2021, som ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produkter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet. I handbokens del 1, vägledningsdelen, ges bakgrundbeskrivningar och förklaringar till de instruktioner som ingår i MVR BS04:2021. Här ges även förslag på hur en prestandadeklaration enligt SS-EN 1090-1 kan utformas för återbrukat stål.

Läs mer och beställ på Svensk Byggtjänst>>