Arbetsmiljödomar, se till att det inte drabbar dig

Inlägget publicerades: november 23, 2017

Senast uppdaterat: augusti 16, 2022

Som nämnts i tidigare bloggpost har Arbetsmiljöverkets inspektioner blivit tuffare och ökat väsentligt i antal under senare år. Det syns inte minst på det ökade antalet domar som verkställs. Den ändrade lagstiftningen, gällande ansvar, med företagsboter istället för ”personligt” ansvar, har gjort det lättare för myndigheten att utdöma ”straff” i form av höga företagsböter – ett straff som kan vara nog så förödande för det mindre och medelstora företaget. Nedan följer en sammanställning av ett antal arbetsmiljödomar.

Exempel på arbetsmiljödomar

Skydd mot rörliga maskindelar saknades

Företag A har godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot. Maskinoperatören skulle markera var pappersskarven var placerad på pappersrullarna i upprullningsenheten. I samband med denna uppgift kom hennes armar den 3 maj 2016 i kontakt med valsar och pappersrulle. Maskinoperatören fick sår på vänster armbåge och på höger underarm, samt ömhet i vänster arm. Maskinen saknade tillräckligt skydd som hindrade kontakt med de rörliga delarna. De inom bolaget som hade ansvaret för säkerheten har genom oaktsamhet orsakat maskinoperatörens skador.

Tillstånd för att köra truck saknades

Arbetsmiljöverket krävde att Företag B skulle betala en sanktionsavgift på 25 500 kronor för att en anställd vid bolaget körde truck utan att bolaget gett skriftliga tillstånd för det.

Företaget godkände att betala sanktionsavgiften och förvaltningsrätten dömer ut den begärda avgiften.

Kunde inte visa trucktillstånden vid inspektionen

Arbetsmiljöverket ansökte hos förvaltningsrätten att Företag C ska betala 21 200 kronor i sanktionsavgift. Vid en inspektion den 24 augusti 2016 kunde inte bolaget visa att det hade de skriftliga tillstånd som krävs för truckförarna. Bolaget sa att en av förarna hade tillstånd, övriga truckförare körde truck utan tillstånd.

Bolaget har motsatt sig ansökan och påpekat att det sagt till Arbetsmiljöverket att man inte haft riktig koll på sina papper efter en flytt. Bolaget skulle återkomma i fall pappren hittades. Tillstånden hittades och Arbetsmiljöverket underrättades. Då hade sanktionsavgiften redan påförts bolaget. Enligt Arbetsmiljöverket har bolaget sagt att det skulle återkomma med tillstånden – men bolaget återkom inte.

Förvaltningsrätten dömer ut sanktionsavgiften.

Skyddsräcket var inte fullständigt

Arbetsmiljöverket krävde att Företag D skulle betala 46 400 kronor i sanktionsavgift för ett ofullständigt fallskydd. Det saknades skyddsräcke på en del av ställningen på en byggarbetsplats där det fanns risk för fall från över två meters höjd. Ett omedelbart förbud att fortsätta arbetet utfärdades i förebyggande syfte.

Enligt företaget hade Arbetsmiljöverkets inspektör lovat att inga sanktioner skulle uppkomma om arbetet på fastigheten upphörde fram tills Arbetsmiljöverket lämnat sitt godkännande, vilket företaget efterlevde. Därför ansåg företaget att det inte brutit mot regelverket.

Enligt förvaltningsrätten bröt företaget mot föreskrifterna om fallskydd då skyddsräcket inte var fullständigt, vilket ger grund att påföra bolaget en arbetsmiljödom i form av sanktionsavgift. Även om bolaget avbröt arbetet, så ändrar det enligt rätten inte det faktum att det funnits brister i fallskyddet då arbetet gjordes. Det påverkar inte möjligheten att ta ut en sanktionsavgift, även om Arbetsmiljöverkets inspektör skulle ha sagt att en avgift inte tas ut, konstaterar rätten.

Förvaltningsrätten dömer ut den begärda avgiften.

Föll två och en halv meter till nästa tak

Företag E har godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot efter en fallolycka den 16 januari 2016. En montör och hans kollega var tidigt på morgonen på ett tak för att ta ner en presenning. Den var ditlagd för att täcka över ett hål. Det var ännu mörkt ute och vattenånga kom upp från industrin och gjorde sikten dålig. Montören tog ett steg åt sidan, hamnade utanför golvet och föll cirka två och en halv meter ned till ett underliggande tak. Montören spräckte flera revben, krossade en handled och fick en tumme ur led.

Arbetet var inte riskbedömt, åtgärder för att förhindra fall hade inte vidtagits och skriftliga instruktioner saknades.

Tryckanordningen var inte besiktigad

Arbetsmiljöverket ansöker hos förvaltningsrätten om att Företag F ska betala 10 000 kronor i sanktionsavgift. Enligt Arbetsmiljöverket har bolaget använt en tryckbärande anordning som inte har genomgått föreskriven besiktning. Bolaget har inte hörts av.

Förvaltningsrätten ålägger företaget att betala sanktionsavgiften.

Vad händer nu? 

Vi har under året genomfört ett flertal arbetsmiljöseminarier genom vår partnerorganisation Sinf, senast under Elmia Subcontractor. Vi återkommer med fler seminarier på andra sidan årsskiftet. För er som är medlemmar i MVR eller Stål&Mekan så är det bara att höra av er så hjälper vi er. Kontaktuppgifter till oss hittar du här. Vi håller också ögonen på de hjälpmedel som vår systerorganisation inom Sinf, Transportbandföretagens Riksförbund (TBR), arbetar med. Vi har anledning att återkomma med information om det också.

Sammanställningen av domarna är gjord av Jan Rudblad, Sinf, Branschansvarig TBR.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!