Avtalsrörelsen 2020

Inlägget publicerades: februari 26, 2020

Senast uppdaterat: februari 26, 2020

2020 är året då många kollektivavtal löper ut och är föremål för omförhandling. Detta benämns under samlingsnamnet ”Avtalsrörelsen 2020” och innebär att de centrala parterna – arbetsgivarorganisationerna och facken – ska förhandla fram nya kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren för nästan tre miljoner löntagare.

Vi har cirka 115 centrala parter i Sverige som sinsemellan tecknar omkring 670 kollektivavtal. Av dessa ska 485 omförhandlas i årets avtalsrörelse.

Avtalsrörelsen 2020 startade med att parterna den 20 december 2019 utbytte sina förhandlings- och avtalskrav. Därefter har de till den 31 mars att komma överens.

En av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen, för båda parterna, är arbetskraftskostnaderna – inklusive lönerna, och hur dessa ska ökas under avtalsperioden. Eftersom vi inte har någon lagstiftning i Sverige gällande lägsta-lön så är denna fråga även av vikt för övriga parter på svensk arbetsmarknad. Kollektivavtalen inom industrin är alltså på vis normerande för sektorer utanför industrin, och kallas därför för ”märket” för arbetsgivare att förhålla sig till.

Som det ser ut nu, står parterna inom industrin långt ifrån varandra i frågan om lönerna. Facken har begärt en ökning av lönerna med 3 procent, medan arbetsgivarsidan nu har kontrat med ett bud på 1,4 procent. Arbetsgivarsidan argumenterar för ett bud på denna nivå mot bakgrund att Sverige är på väg in i en tid av konjunkturavmattning, sjunkande BNP och ökade varsel, och att detta är den nivå som ligger i paritet med omvärldens nivåer och bedöms vara det som företagen kommer mäkta med under de närmsta tre åren.

Facken i sin tur anser detta vara ett ”skambud” och anser det inte alls speglar industriarbetarnas insatser.

Skulle parterna inte komma överens per den 31 mars så får parterna fortsätta förhandlingen tills en överenskommelse nås, och de nu gällande kollektivavtalen fortsätter löpa på. Lönerevision kommer dock ej ske förrän de nya nivåerna satts genom överenskommelse, utan får ske senare med retroaktiv tillämpning.

Vanessa von Zweigbergk
vanessa@svbu.se

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!