Kan man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Inlägget publicerades: oktober 12, 2020

Senast uppdaterat: februari 27, 2023

De företag som idag anställer nya medarbetare i dessa pandemi-tider är väldigt försiktiga och väljer nu andra anställningsformer än den vanliga tillsvidare anställningen. Det kan vara en bra lösning tills läget har stabiliserat sig, men det är även viktigt att man då har koll på reglerna.
Vad händer tex om en anställd avbryter sin föräldraledighet i förtid eller den långtidssjukskrivna plötsligt vill komma tillbaka till arbetet när du precis anställt någon som ska vikariera? Vad händer då med den nyanställda?
Eller om den du anställt med en visstidsanställning på åtta månader för att täcka upp för föräldraledigheten, efter tre månader vill sluta för att denne hittat nytt arbete – får dom det då?

Observera att denna artikel utgår ifrån lagens regler. Kollektivavtal kan ha lite varierande bestämmelser men avviker oftast inte från huvudregeln. Läs därför alltid ditt kollektivavtal innan du vidtar någon åtgärd. Vidare tas inte de fall då anställningen kan hävas i förtid, med här.

Huvudregeln

Det föreligger inom anställningsrätten en stark presumtion om att en anställning löper tillsvidare. Denna presumtion innebär att en anställning som utgångspunkt utgör en tillsvidareanställning, dvs. en anställning som löper på utan en på förhand angiven slutpunkt. För att avsluta en tillsvidareanställning krävs som utgångspunkt saklig grund.
Vill man tidsbegränsa en anställning, dvs. ha en anställning som löper från datum A till datum B och som avslutas utan uppsägning, måste man sluta ett avtal om det. Det finns inga formella skriftlighetskrav – ett muntligt avtal är lika bindande – men mot bakgrund av den ovan nämnda starka presumtion ligger det i arbetsgivarens intresse att bevisa avtalets förekomst.

Tidsbegränsade anställningar enligt LAS

I LAS finns det ett visst antal tidsbegränsade anställningsformer att använda sig av – allmän visstidsanställning, vikariat, anställning för säsongsarbete och anställning av arbetstagare som fyllt 67 år. Det finns också den speciella provanställningen – vars syfte är att leda till tillsvidareanställning.
Vi kommer här fokusera på den allmänna visstidsanställningen och vikariatet.

Notera att ovan uppräkning inte tar med anställningsformer som ”timanställning”, ”interimsanställning”, “projektanställning” osv. Detta eftersom dessa anställningsformer inte finns i lagen. I lagens mening är alla ovannämnda anställningar antingen deltids-tillsvidareanställningar eller allmänna visstidsanställningar (beroende på vad man skrivit).

Vikariat

Ett vikariat har, till skillnad från den allmänna visstidsanställningen, ”äkthetskrav”. Det innebär att användning av anställningsformen vikariat förutsätter att vissa kriterier är uppfyllda. I detta sammanhang betyder det att den vikarierande personen antingen ska ersätta den ordinarie befattningshavaren, eller inneha vikariatet under en bestämd rekryteringsperiod.

Allmän visstidsanställning

Denna anställningsform är den enklaste att använda sig av eftersom den inte har några s.k. ”äkthetskrav”. Denna form är den vanligast förekommande formen av tidsbegränsad anställning.

Hur avslutas dessa anställningar?

En tidsbegränsad anställning löper mellan två datum och kräver ingen uppsägning för att avslutas. Detta innebär dock samtidigt om inget annat skrivits – att anställningen som huvudregel inte kan avslutas i förtid, av någon part.

”Dock längst till och med” och ömsesidig uppsägningstid

Vill man, kan man förbehålla sig rätten att kunna säga upp den tidsbegränsade anställningen. Detta ska göras i avtalet. Här är förslag på vad man kan skriva:

  • ”Anställningen löper från datum X dock längst till och med datum Y”, och
  • ”Parterna har en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad”.

Har man inte förbehållit sig möjlighet att säga upp avtalet på detta sätt får man alltså inte säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid. Dessutom är det ur tydlighetssynpunkt fördelaktigt att skriva in den ömsesidiga uppsägningstiden för att undvika onödig diskussion.

Observera dock att det krävs saklig grund för att kunna säga upp en tidsbegränsad anställning, precis på samma sätt som gäller vid uppsägning av tillsvidareanställning.

För att besvara frågorna som ställdes i början, så kan vare sig arbetsgivaren i vikariat/sjukfallet, eller den som nu hittat nytt arbete säga upp avtalen, om inte ovan utformade förslag på uppsägningsförbehåll angivits i anställningsavtalen. Finns förbehållen, så avslutas vikariatet och den allmänna visstidsanställningen alltså antingen pga. arbetsbrist eller pga. personliga skäl, eller genom arbetstagarens egen uppsägning.

Har du frågor gällande detta eller andra delar av juridiken, tveka inte att kontakta MVRs jurister.
Det ingår i ditt MVR-medlemskap.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!

Till toppen