Vad gäller när anställd vägrar använda skyddskläderna – och något händer?

Inlägget publicerades: oktober 24, 2019

Senast uppdaterat: februari 23, 2023

Det är många som blir förvånade när vi under föreläsningar både inom arbetsmiljörätt och arbetsrätt förklarar vad som gäller ang skyddskläder på arbetsplatsen, och vilket rättsligt ansvar arbetstagaren respektive arbetsgivaren har i sammanhanget.

Rent instinktivt är det många som anser att arbetstagare – som efter upprepade tillsägelser och uppmaningar från arbetsgivaren att använda sig av föreskriven skyddsutrustning – får skylla sig själva om de skadas. Vad gäller rättsligt?

Den arbetsmiljörättsliga aspekten
Den arbetsmiljömässiga lagstiftningen förutsätter att arbetsmiljöarbetet baseras på ett samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare, för att kunna fungera optimalt. Ingen part kan göra hela arbetet själv.

Ansvarsfördelningen i lagstiftningen är dock klar och tydlig, i att det är arbetsgivaren som ålagts det formella ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär att händer något, så är det arbetsgivaren som kommer stå till svars. Detta trots att det är arbetstagaren som skadats på grund av eget handlande.

Arbetstagarnas ansvar är förvisso att verka för att man ska uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och att följa de föreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Men som arbetstagare har man alltså inget formellt arbetsmiljömässigt ansvar. Det vill säga – gör man inte enligt ovan, så finns det inga formella konsekvenser i arbetsmiljölagstiftningen.

Denna aspekt gör att många arbetsgivare fått upp ögonen för vikten av att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete, med rutiner och processer på plats.

Den arbetsrättsliga aspekten
Vad arbetsgivaren respektive arbetstagaren har för skyldigheter arbetsrättsligt är mer vida känt i arbetslivet. Arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet, och betala lön för utfört arbete.

Arbetstagaren har en långtgående lojalitetsplikt där man ska sätta sin arbetsgivares intressen framför sina egna och utföra sitt arbete enligt instruktion och bästa förmåga.

Vad som händer om så inte sker, är att arbetstagaren i slutänden riskerar att förlora sitt jobb.

Att inte följa arbetsmiljömässiga regler kan få arbetsrättsligakonsekvenser
Vi har alltså konstaterat att arbetstagaren saknar formellt ansvar vad gäller den arbetsmiljömässiga lagstiftningen, men har ett långtgående arbetsrättsligt ansvar. Det innebär att oförmåga att följa arbetsgivarens arbetsmiljömässiga föreskrifter kan ge arbetsrättsliga konsekvenser.

Mot bakgrund av detta så kanske svaret på rubrikens fråga är lite klarare?
För arbetsgivarens del innebär denna ansvarsfördelning att det inte räcker med tjat om användning av skyddsutrustning och en ”c’ est la vie” – attityd om något skulle hända.

Att en arbetstagare vägrar använda sig av skyddskläder måste reageras kraftigt emot. Dels generellt genom upprepad information vid personalmöten, klargörande i policys, arbetsmiljödokument, riskbedömningar och skyddsföreskrifter. Men framförallt genom att hantera regelbrytande individ direkt. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran. Att arbetsvägra innebär ett brott mot anställningsavtalet, och kan alltså i slutändan resultera i att anställningen avslutas på grund av personliga skäl. Det är arbetsgivarens ansvar att direkt när en anställd inte använder sig av föreskrivna skyddskläder agera genom att ge skriftliga varningar och /eller omplaceras till andra arbetsuppgifter. Här står ju arbetstagaren också en ytterligare risk – om det inte finns någon annan arbetsuppgift att omplaceras till, då blir den slutliga åtgärden uppsägning.

Förutom risken att skada sig allvarligt genom att underlåta att använda sig av skyddsglasögon, skyddsskor, hjälm eller handskar så riskerar arbetstagaren i slutänden alltså sitt arbete genom sitt beteende.

Mitt tips är i sammanhanget att:

  • Sätt in er i vad som gäller enligt arbetsrätten och arbetsmiljölagstiftningen
  • Påminn med jämna mellanrum era anställda om detta faktum: Genom att inte följa arbetsgivarens förskrifter och regler på arbetsplatsen riskerar man inte bara sina lemmar och liv – man riskerar även sitt arbete.

Har du som medlem i MVR frågor eller funderingar med anledning av detta, tveka inte att höra av dig till mig eller mina kollegor.
Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här>>

Som medlem i MVR har du tillgång till juridiska kurser och utbildningar från CvZ Juridik där ni kan lära er mer om arbetsmiljöarbete >>

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!