Force Majeure pga ökade elpriser?

Inlägget publicerades: september 28, 2022

Senast uppdaterat: februari 27, 2023

Den senaste tiden har situationen med skenande elpriser medfört stora utmaningar för både privatpersoner och svenska företagare. Inte minst för industrin har kostnadsökningarna medfört stora utmaningar. Det finns exempel där våra medlemmar drabbats av elprishöjningar som motsvarar 100:- per mantimme. Så hur fungerar då Force Majeure?

En fråga har bland annat avsett Force Majeure och möjligheterna för elleverantörerna och andra leverantörer att med hänvisning till sådana klausuler kunna säga upp tecknade fastprisavtal eller lägga på ökade kostnader på fakturan.

Force Majeure-klausuler har sedan lång tid tillbaka funnits med i de flesta affärsavtal. Tillämpningen har historiskt varit begränsad och tillämpningen har skett i undantagsfall när till exempel leveranser blivit försenade pga. oförutsedda väderförhållanden. Efter att pandemin slog till har dock tillämpningen av klausulerna ökat dramatiskt och därmed även diskussionerna om dess tillämpningsområde. I korthet kan man beskriva Force Majeure som en möjlighet att avbryta eller förändra åtaganden i ett avtal på grund av oförutsedda omständigheter. Kravet på att det ska vara omständigheter som dels är just oförutsedda och dels har en direkt inverkan på möjligheten eller skäligheten att leverera i enlighet med avtalet är högt ställda. Krig, så som Rysslands invasion av Ukraina, lyfts ofta som en sådan oförutsedd händelse. För att kunna hävda Force Majeure på grund av krig krävs det att det finns ett tydligt orsakssamband mellan möjligheterna, eller skäligheten, att leverera i enlighet med avtalet och kriget.

När det kommer till elpriserna kommer vi troligtvis få se en ganska livlig debatt rörande möjligheterna att häva avtal på grund av de ökade priserna. Det finns som bekant en rad anledningar till att energipriserna i hela Europa ligger på nivåer som vida överstiger det normala. Bristen på rysk gas är en sådan omständighet. Men tillgången på gas är framförallt ett svar på de Västerländska sanktionerna mot Ryssland och sådana effekter av sanktioner har eventuellt inte samma tydliga orsakssamband med kriget som krävs för att det ska anses utgöra Force Majeure. Vidare krävs det att händelsen är oförutsedd. Det innebär att avtal som är tecknade efter att invasionen inleddes troligtvis inte kan göras gällande.

Debatten om elpriserna har pågått sedan lång tid tillbaka och den Europeiska energipolitiken har debatterats länge. Vidare har kriget nu pågått mer än ett halvår och därtill har systemet med elprisområden tillämpats under en längre tid. Om någon hävdar att Force Majeure föreligger ska den också kunna precisera på vilket sätt omständigheterna uppfyller kraven på just påverkan och oförutsebarhet. Ställ därför frågan och kräv ett svar som du kan köpa.

Vill du ha hjälp att tolka frågan och få stöd i argumentationen är du välkommen att kontakta oss >>.

Alexander Clomén, juridisk rådgivare för medlemmar i MVR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!