Hur hantera “besvärliga medarbetare”?

Inlägget publicerades: november 15, 2017

Senast uppdaterat: augusti 16, 2022

Tyvärr händer det då och då att någon medarbetare blir en “besvärlig person”. De kommer för sent, följer inte arbetsledningens instruktioner, utför inte arbetet på ett tillfredställande sätt med mera. Utöver att det är störande, kan personalproblem av det här slaget få negativa spridningseffekter. Trivseln sjunker på arbetsplatsen, andra medarbetare söker sig från företaget, kunder och samarbetspartners lämnar företaget till förmån för dina konkurrenter. Ett sätt att minimera risken för oönskade beteenden är att formulera företagets “spelregler” i en personalhandbok. Om det ändå händer måste du agera. Personalproblemet kommer troligen inte att upphöra av sig själv.

1. Agera direkt

Reagera snabbt så att det inte uppfattas som att man på företaget får bete sig på det sättet. Upprepad sen ankomst, utan reaktion, kan uppfattas som att man får vara slarvig och inte göra sitt bästa och så vidare.

2. Skriftlig dokumentation

Som arbetsgivare måste du omgående ta tag i problemet, kalla in den aktuella personen och meddela att sen ankomst eller slarv inte accepteras på företaget. Dokumentera skriftligen personalproblemet och att du medvetandegjort för personen att handlingen inte kan accepteras eller vari arbetstagarens arbetsinsats brister.

3. Varning

Sker ingen bättring inom rimlig tid lämna en skriftlig varning och skicka en kopia till den fackliga organisation som företaget har avtal med. Finns inget kollektivavtal måste kopian skickas till den anställdes fackförbund.

4. Personliga skäl

Sker ingen förbättring efter skriftlig varning kan saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl föreligga, men det är inte säkert.

5. Arbetsrättslig expertis

Innan underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl överlämnas till den anställde bör du alltid kontakta arbetsrättslig expertis.

Det är lätt hänt att känslorna styr i jobbiga frågor. Förbered dig inför och försök att vara konkret i diskussionen med “besvärliga medarbetare”.

Observera att ovanstående text är en kortfattad sammanfattning. Vi vill att du ska få en inblick i problematiken kring personalproblem utan någon absolut garanterad juridisk exakthet. Innan du verkställer åtgärden ska du alltid ta hjälp av juridisk expertis och annan lämplig rådgivning. Du som medlem i MVR kan alltid kontakta oss för rådgivning, hur ofta du vill, det ingår i avgiften. Vår ambition är att alltid leverera snabba professionella lösningar, allt med fokus på ditt företags bästa.

Kontakta oss här.

Är du inte medlem än? Läs mer om oss här.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!