Karensavdrag istället för karensdag

Inlägget publicerades: januari 17, 2019

Senast uppdaterat: januari 17, 2019

Karensdagen är nu ersatt med ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Syftet är att det ska bli mer rättvist för bland annat de som arbetar obekväma arbetstider såsom sjuksköterskor, poliser och räddningstjänstpersonal.

Dessa arbetsgrupper har via karensdagen kunnat få ett relativt stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara. Karensavdrag är alltså inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan är alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har. Det gör att löneavdraget från och med nu inte heller påverkas av när på dagen man blir sjuk.

Förändringen innebär att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019 med vissa övergångsregler, och gäller nya sjuklöneperioder som inleds från ikraftträdandet.

Värt att nämna är att beräkningen av karensavdrag ska bestämmas i kollektivavtal för att kunna passa olika yrkesgrupper. Det innebär att ett införande kan ske först efter förhandlingar om detta skett. I skrivande stund förhandlas formuleringarna i kollektivavtalet och vi återkommer snarast möjligt med information om beräkningsgrunden i kollektivavtalen. Det troliga är att inga större skillnader kommer göras i kollektivavtalen utan att tillämpningen kommer att ligga i linje med lagens 20 procent av genomsnittlig arbetsvecka.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!